Home   Aktualności   Firma   Oferta   Realizacje   Kontakt
Oferta


Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Rolniczego i Przemysłowego „TAPi” z siedzibą w Poznaniu oferuje kompleksową obsługę projektową sektora rolniczo-przemysłowego oraz doradztwo techniczne i technologiczne wychodząc ze swoją ofertą przede wszystkim do hodowców trzody chlewnej i bydła.

Biuro przygotowuje dla swoich Klientów pełnobranżową dokumentację budowlaną i technologiczną – tak wielkich kompleksów hodowlanych, jak i obiektów o mniejszej obsadzie zwierząt lub o innym, powiązanym z hodowlą przeznaczeniu. Oferta ta obejmuje między innymi:

- fermy trzody chlewnej

- chlewnie macior i hodowle zarodowe

- chlewnie z sektorami odchowu warchlaków i tuczu dostosowane do przyjętego obrotu stada

- fermy dla krów mlecznych i mięsnych

- obory wolnowybiegowe (legowiskowe i legowiskowo-żywieniowe), uwięziowe oraz dla krów mięsnych

- mieszalnie i wytwórnie pasz

- założenia urbanistyczne obejmujące projektowanie i budowę kompleksów ww. obiektów

- obiekty towarzyszące tj. płyty obornikowe, zbiorniki na gnojówkę i wodę gnojową, kotłownie

- wszelkie inne obiekty przemysłowo-rolnicze

- projekty rozbiórek obiektów budowlanych oraz ich kompleksów

a także opracowania dodatkowe, przygotowanie których jest niezbędne w procesie inwestycyjnym, np.:

- wszelkie kosztorysy (ofertowe, inwestorskie i inne)

- raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Inwestorzy i Klienci naszego Biura mogą liczyć na całkowicie kompleksową usługę projektową i konsultingową:

- przygotowanie koncepcji funkcjonalnych, parametrycznych i budowlanych, a także analiz ekonomicznych oraz porównawczych

- sporządzenie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie decyzji o WZ oraz wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (w wypadku obsługi projektowej obiektów mogących pogorszyć stan środowiska np. o dużej obsadzie DJP)

- wykonanie projektów budowlanych w następującym zakresie:

- projekt architektoniczno-budowlany budynków wraz z obiektami towarzyszącymi,

- projekt konstrukcyjny z rysunkami wykonawczymi,

- projekt technologiczny,

- projekt instalacji wod.-kan. z przyłączami,

- projekt instalacji c.o. z kotłownią na wybrane medium i przyłączami,

- projekt instalacji elektrycznej z przyłączami,

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

Wykonany i dostarczony Inwestorowi projekt budowlany zawsze posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP oraz tych innych, które okażą się niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo – na życzenie Inwestora – wykonujemy kosztorysy inwestorskie i ofertowe (a także wszelkie inne, jeśli zajdzie taka potrzeba).

Wszystkie proponowane przez nasze Biuro projekty zawierają nowoczesne, pełne rozwiązania technologiczne oraz wzorcowo zaprojektowane węzły socjalno-laboratoryjno-biurowe (wg przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej - HACCP).

W przygotowywanej przez „TAPi” dokumentacji zawsze znajduje się projekt technologiczny zawierający pełne, nowoczesne i niezawodne rozwiązania techniczne wraz z rysunkami wykonawczymi. Blisko współpracujemy z wszystkimi najbardziej liczącymi się w kraju firmami wyposażającymi obiekty rolniczo-przemysłowe.

Wierni maksymie, że każdy nowy projekt naszego Biura jest „małym krokiem ku wielkiej i nowoczesnej hodowli”, staramy się zawsze wybierać rozwiązania optymalne, dostosowane do wymagań i możliwości Inwestora i w każdym momencie służymy naszym Klientom radą starając się oszczędzić Ich czas i pieniądze.