Home   Aktualności   Firma   Oferta   Realizacje   Kontakt
Firma


Historia naszej firmy zaczęła się w 1998 roku, wraz z założeniem jednostki projektowej pod pierwotną nazwą „Specjalistyczna Pracownia Obsługi Projektowej Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu”.

Pięć lat później, w roku 2003 firma przyjęła formę prawną spółki cywilnej i nazwę Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Rolniczego i Przemysłowego „TAPi” ( czyli Technologia, Architektura i Projektowanie dla inwestycji).

Założycielami a jednocześnie współwłaścicielami biura są Robert Hübner i Marek Wroński.

„TAPi” – kierując doświadczonym i wypróbowanym zespołem projektantów i specjalistów wszystkich branż budowlanych – zaoferowało polskiemu sektorowi rolniczemu nowoczesne technologie w budownictwie inwentarskim, kompleksową obsługę projektową sektora rolniczo-przemysłowego oraz doradztwo techniczne i technologiczne, wychodząc ze swoją ofertą zarówno do wielkich grup producenckich jak i hodowców indywidualnych.

Od początku istnienia Biuro prowadzi współpracę naukowo-badawczą z akademiami rolniczymi w Poznaniu i Krakowie i - ku zadowoleniu Klientów - korzysta z doświadczeń pracowników naukowych tych placówek jednocześnie prowadząc w zaprojektowanych i zrealizowanych przez nasze Biuro obiektach własne badania. Ich wyniki staramy się szeroko propagować publikując je od wielu lat w fachowej prasie rolniczej: „Trzoda Chlewna”, TopAgrar”, Budownictwo Rolnicze”, „Hodowca Trzody Chlewnej”. To głównie z uwagi na wartości oświatowe naszych publikacji, zwrócono się do nas z propozycją wydania podręcznika projektowania obiektów i kompleksów hodowli trzody chlewnej opartego o autorski cykl pt. „Budujemy nowoczesną chlewnię”, który od bez mała czterech lat, systematycznie, co miesiąc pojawia się na łamach opiniotwórczego periodyku rolniczego „Trzoda Chlewna”.

Podejście naukowe zdecydowanie łączymy z praktyką, a sprawdzone systemy chowu oraz najnowsze rozwiązania technologiczne z powodzeniem stosujemy w projektowanych przez Biuro budynkach.

Możemy się pochwalić bardzo szeroką ofertą projektową oraz licznymi udanymi realizacjami w Polsce (ok. 50) i poza jej granicami. Wielkie kompleksy hodowlane na 500, 1000 i ponad 2000 loch, których przykładem mogą być kompleksy chlewni na 504 lochy w cyklu zamkniętym pod Białymstokiem oraz pod Szreńskiem, na 1092 lochy – pod Brzegiem. Nasza wizytówką są wielkie fermy: Zoria i Rossan-Agro zaprojektowane dla PKM „DUDA”, a także Mitrofanowka k. Charkowa na Ukrainie, a także ferma trzody na 1584 lochy w cyklu zamkniętym pod Gusłowem w Obwodzie Kaliningradzkim.

Oczywiście, obsługujemy również mniejsze inwestycje, także te o obsadzie poniżej 200 loch. Tu szczycimy się autorską ofertą projektową nowoczesnych chlewni o szerokim spektrum obsady, które z biegiem lat i kolejnych doświadczeń stały się „specjalnością” Biura Projektowo-Badawczego „Tapi”.

Mamy na swoim koncie nie tylko udane krajowe realizacje ferm trzody i bydła z obiektami towarzyszącymi, ale również wytwórnie pasz, kompleksy hodowlane i wiele, wiele innych.