Home   Aktualności   Firma   Oferta   Realizacje   Kontakt

Ambitne przedsięwzięcie


Na początku roku 2007 zespół Biura Projektowo-Badawczego „TAPi” zaangażowany został w ambitne - zatem stanowiące duże wyzwanie dla projektantów - przedsięwzięcia polegające na przeprojektowywaniu lub tworzeniu wizji zupełnie nowych, wysoko wyspecjalizowanych ferm hodowli trzody chlewnej o dużej lub bardzo dużej zdolności produkcyjnej. W założeniu projektantów, niektóre z tych ferm dopiero w połączeniu i uzupełnieniu z kolejnymi stworzą pełne kompleksy hodowlane. Tego typu projekt zafunkcjonuje na - praktycznie od podstaw projektowanej przez zespół „TAPi” - fermie „Zoria” w Grabowie oraz w przeprojektowywanej przez nas równolegle, głęboko modernizowanej hodowli trzody chlewnej w Haliczu. Obie, położone na Ukrainie fermy utworzą dwa, zależne od siebie kompleksy hodowlane dywersyfikujące produkcję żywca wieprzowego dla jednego z naszych najpoważniejszych Klientów: firmy Agro-Duda wchodzącej w skład grupy kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA